Aalborg StiftUdvalgReformationsudvalg › Tidstavle
Feedback

Tidstavle

1483 Martin Luther fødes i Eisleben 10.november som søn af Hans Luther og Margarethe døbes 11.november i Sct.Petri-Paul-kirken
1484 Familien Luther flytter til Mansfeld – første skolegang
1497 Skolegang i Magdeburg – i berøring med Brødrene af Fælleslivet (reformvenlig lægmandsbevægelse med bl.a. pædagogiske opgaver).
1498 Skolegang i Eisenach – venskab med familierne Cotta og Schalbe
1501 Luther immatrikuleres ved universitetet i Erfurt
1502 Baccalaureus artium
1505 Magister artium – påbegyndelse af jurastudium – 2.juli Stotternheim-uvejret – 17.juli indtræden i augustinereremitterklosteret i Erfurt.
1506 Præstevielse i Erfurt Domkirke – den første messe i augustinerkirken i Erfurt
1507 Overflytning til Wittenberg, lektorat i etik
1508 Baccalaureus biblicus – tilbage til Erfurt
1510/11   Rom-rejse
1511 Endelig overflytning til Wittenberg
1512 Doktor-promotion – Staupitz’ efterfølger som teologisk professor
1513/14 Forelæsning over Salmernes Bog – herfra righoldigt håndskriftmateriale af og om Luther
1515 Studieleder i augustinerklosteret – distriktsvikar for augustinereremitterne i Thüringen-Sachsen
1515/16 Forelæsninger over Romerbrevet
1516/17 Forelæsninger over Galaterbrevet
1517 Disputation mod den skolastiske teologi
1517/18 Forelæsninger over Hebræerbrevet
1517 31.oktober De 95 afladsteser opslås på kirkedøren i Slotskirken
1518 Heidelberg-disputationen
12.-14.okt. forhør ved Cajetan i Augsburg –appel til paven og et alm. koncil
1519 1519 4.-6.jan. forhandling med Karl von Miltitz i Altenburg
4.-14.juli disputation med Johann Eck i Leipzig om bl.a. pavens primat – Karl V. vælges til kejser. Luthers folkelige skrifter om dåb, nadver, bor, ægteskab og åger.
1520 Sermon om gode gerninger – 15.juli bandtruselsbulle fra Rom – Til den kristelige adel – Om kirkens babyloniske fangenskab – Om et kristenmenneskes frihed –
10.dec. afbrænding af bandtruselsbulle og den kanoniske ret ved Elstertor i Wittenberg
1521 3.jan. bandbulle Decet Romanum Pontificem
17.-18.april for rigsdagen i Worms – Worms ediktet
1521/22 Luthers ophold på Wartburg som junker Jörg – oversættelse af Ny Testamente – Kirkepostillen – Om munkeløfterne
1521 Om messens misbrug – 3.-4.dec. kort besøg i Wittenberg
1522 Reformer og uroligheder i Wittenberg – 1.-6.marts tilbagevenden til Wittenberg –
9.-16.marts Invocavitprædikener i Stadtkirche – sept. tyske oversættelse af NT udkommer
1523 Om verdslig øvrighed (kristentro og politik) – Formula Missa (evangelisk gudstjenesteforslag)
1524 Om købmandskab og åger – den første Evangelisches Gesangbüchlein (med bl.a. 24 Luther Salmer)
Thomas Müntzer og Karlstadt fordrives fra Kursachsen
1525 Mod de røveriske og morderiske bondebander – Johann Friedrich kurfyrste
13.juni ægteskab med Katharina von Bora – Deutsche Messe – Om den trælbundne vilje: brud med Erasmus af Rotterdam.
1526 Kan soldater også have Guds nåde?
1527 Luther oplever et psykisk nedbrud – Bugenhagen hans sjælesørger
1528 Kirkevisitationer i Kursachsen på kurfyrstens foranledning
1529 Store og Lille Katekismus – 1.-4.oktober Religionssamtale i Marburg mellem Luther og Zwingli (nadverstriden) – Om krigen mod tyrkerne –Tyrkerne belejrer Wien
1530 16.april-13.okt. Luthers ophold på Coburg under Augsburg rigsdagen – Confessio Augustana
1531 Det schmalkaldiske Forbund af evangeliske fyrster
1534 Bibeloversættelsens færdiggørelse: Die ganze Heilige Schrift Deutsch
1534 Påbegyndelse af Genesis-forelæsningen
1537 De Schmalkaldiske Artikler – Luthers officielle redegørelse for den evangeliske tro
1539 Om koncilierne og kirken: om kirkens kendetegn – skriftemålsråd til landgrev Philipp af Hessen i anledning af hans dobbeltægteskab
1543 Luthers skrift om jøderne: Om jøderne og deres løgne
1544 Luther indvier slotskirken i Torgau på Schloss Hartenfels
1545 1545 Mod pavedømmet i Rom, indstiftet af djævelen – afslutning på Genesisforelæsningen.
Samlet udgave af Luthers latinske skrifter – Luthers biografiske tilbageblik
1546 Luthers død 18.febr. i Eisleben. Begravelse 22.februar i Wittenberg Slotskirke.
1546/47 Schmalkaldiske krig mellem kejser Karl V. og de evangeliske – nederlag ved Mühlberg, Wittenberg kapitulerer 19.marts 1547 – kurfyrsten tilfangetages.