Aalborg StiftUdvalgReformationsudvalg › Prisopgave: Reformationen i Nordjylland
Feedback

Prisopgave om reformationen i Nordjylland

Aalborg Stifts Reformationsudvalg udskriver prisopgave om reformationen i Nordjylland. Besvarelsen skal have omfang som et universitetsspeciale.

14. marts 2014. Af biskop Henning Toft Bro

Børglum Kloster, bispesæde frem til reformationen. Foto: Niels Clemmensen

Da Martin Luther 31. oktober 1517 slog sine 95 teser op på døren til Wittenberg Slotskirke blev det begyndelsen til reformationen, en af historiens helt skelsættende begivenheder. Reformationen betød i Europa, herunder Danmark, en samfundsomvæltning, som vi i dag har svært ved at forstå betydningen af: en splittelse af den vesterlandske kirke og dermed også at kirkens dominerende rolle som åndelig og verdslig magt blev stækket. Borgerskabets rolle blev styrket, religionens rolle blev – om muligt – endnu mere betydningsfuld for individet, og udenrigspolitisk blev Danmark placeret i en situation, hvor allianceforhold ikke længere kun var bestemt af national interesse men også af religion. Og i Nordjylland? Det ved vi ikke så meget om. Derfor ønsker Aalborg Stift bl.a. at fejre reformationsjubilæet 2017 ved at generere viden om reformationen i Nordjylland. Reformationen i Nordjylland er underbelyst i forhold til reformationen andre steder i landet (København, Viborg, Malmø, Slesvig), og derfor udskriver Aalborg Stifts Reformationsudvalg en prisopgave, tiltænkt det speciale, der på bedste vis behandler temaet ’Reformationen i Nordjylland’.

Førstepræmien er på kr. 15.000 og andenpræmien er på kr. 10.000.- kr. Priserne overrækkes ved en reception i Bispegården i oktober 2017, hvor alle deltagere er indbudt. Alle bidrag vil blive offentliggjort på Reformationsudvalgets hjemmeside under Aalborg Stift og dermed bidrage til den samlede viden om reformationen i Nordjylland.

Temaet er ’Reformationen i Nordjylland’ i bred forstand. Besvarelsen kan vælge at se på fx teologiske, politiske, kulturelle, økonomiske, eller samfundsmæssige konsekvenser. Ligeledes kan analysen fokusere på makroniveauet (stiftet), mezzoniveauet (len, provstier) eller mikroniveauet (sogn, familie, person).

Form- og omfangsmæssigt tænkes der på en specialeafhandling, der er bedømt og bestået ved et universitet. Der stilles ikke krav til hvilket kandidatgrad specialet har ført frem til (der kan fx være tale om teologi, historie, økonomi, sociologi). Omfang og formkrav følger den relevante studieordning. Alternativt kan der være tale om en fri afhandling, på samme niveau. Omfanget skal ligge på ikke mindre end 50 sider og ikke mere end 70 sider og der lægges vægt på et akademisk apparat. Denne form for afhandling kan skrives af alle, også personder der allerede har erhvervet en akademisk grad. Afhandlingen skal afleveres i tre papirudgaver, samt elektronisk (e-mail: Email) mærket “Aalborg Stifts reformationspris 2017”, sammen med en tilkendegivelse om, at det må offentliggøres.

Konkurrencen løber frem til 1. januar 2017, og opgaverne vil blive bedømt fortløbende af en komite bestående af repræsentanter for stiftet og for universiteterne. Resultatet vil blive bekendtgjort på stiftets hjemmeside og ved direkte henvendelse til deltagerne.

Spørgsmål kan sendes til sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen Email og professor Søren Dosenrode Email.