Aalborg StiftUdvalgReformationsudvalg › Martin Luthers 95 teser mod afladen 31,oktober 1517
Feedback

Martin Luthers 95 teser mod afladen 31,oktober 1517

De 95 teser foreligger i dansk nyoversættelse ved Thomas Reinholdt Rasmussen.

Se også Thomas Reinholdt Rasmussens introduktion til teserne: Martin Luthers teseopslag mod afladen 31.oktober 1517