Aalborg Stift › Udvalg
Feedback

Folkekirkens Ungdomskor – FUK NORD

Formålet er at støtte oprettelsen af børne- og ungdomskor ved kirkerne.

Om udvalget

Aalborg Stiftskreds

FUK NORD er en fraktion inden for Lands-Organisationen Folkekirkens Ungdomskor.

Formål

at medvirke til fremme og højnelse af danske kirketradition ved at støtte oprettelsen af børne- og ungdomskor ved kirkerne, at udbygge samarbejdet og fællesskabet mellem de bestående kor samt at udbrede kendskabet til korenes arbejde i Aalborg Stift.

Medlemskab

Som aktive medlemmer optages drenge-, pige- og ungdomskor under Folkekirken, undtagelsesvis også voksenkor.

Som passive medlemmer optages enkeltpersoner og institutioner.