Aalborg StiftUdvalg › Diakoniudvalget
Feedback

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde.

Nyheder

05.10.2015

Invitation til Diakonidag med masser af inspiration

Diakoniudvalget i Aalborg Stift afholder den 5. november Diakonidag for alle præster, ansatte og frivillige i Folkekirken.

 
03.06.2015

Diakonale udfordringer for kirken lige nu

Stiftsdag for diakoni med fokus på diakoniens mangfoldighed. Biskop Henrik Stubkjær, Viborg, holder foredrag om de diakonale udfordringer.

 
23.08.2014

Indtryk fra Nordisk diakonikonference, Island

To medlemmer af Aalborg stifts diakoniudvalg har deltaget i den nordiske diakonikonference i Island, august 2014.

Galleri
 

Om udvalget

Udvalgets opgaver er at

  • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
  • informere på stiftets hjemmeside
  • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
  • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
  • opbygge idebank for diakonale initiativer.
  • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
  • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
  • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer.

Se udvalgets kommissorium

Udvalgets medlemmer

Bjarne Hougaard, Formand

Sognepræst

Kirkevænget 1
9850 Hirtshals

98 94 10 80
Email

Leif Sondrup

Leder af Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Hus
Gammeltorv 4, 2. sal
9000 Aalborg

91 52 09 00
Email

Henning Toft Bro

Biskop

Thulebakken 1
9000 Aalborg

98 18 80 88
Email

Lena M. Bentsen

Korshærs- og arresthuspræst, Ansgars Kirken, Aalborg

Julivej 30
9270 Klarup

24 40 62 04
Email

Gitte Arendt Dideriksen

Medlem af bestyrelsen for Folkekirkens Familiestøtte

M.A. Schultz Vej 7
9000 Aalborg

98 16 93 71
Email

Erik Villy Rasmussen

Provstisekretær, Brønderslev

Nissumvej 14
9220 Aalborg Ø

30 60 09 61
Email

Paul Holm

Diakon

Holger Drachmanns Vej 30
9200 Aalborg SV

98 25 53 22
Email

Susanne Houmøller

Diakon

Kongensgade 1
9800 Hjørring

Vibeke Bach Hansen

Sognemedhjælper

Søndergade 206
9900 Frederikshavn

98 42 82 07
Email

Malene Højbjerg Tarp

Kirke- og kulturmedarbejder

Skovglimt 32b
9330 Hjallerup

20 27 78 67
Email

Joan Amalie Holck

Sogne- arresthus- og diakonipræst

Gl. Landevej 32, Tødsø
7900 Nykøbing Mors

30 54 55 20
Email