Aalborg StiftUdvalgDanske Sømands- og Udlandskirker › Biskoppen opfordrer til DSUK-støtte og medlemskab forud for årsmødet
Feedback

Biskoppen opfordrer til DSUK-støtte og medlemskab forud for årsmødet

Aalborg Stiftsbestyrelse for DSUK og biskop Henning Toft Bro ser gerne, at samtlige menighedsråd i stiftet støtter op om folkekirkens arbejde i udlandet.

20. februar 2017

“Umiddelbart kan det måske virke fjernt og uvedkommende for et lokalt menighedsråd at beskæftige sig med et sådant arbejde, men i dag, hvor mange har et eller flere familiemedlemmer bosat i udlandet, er chancerne store for, at også jeres sognebørn på et tidspunkt kommer i kontakt med, eller får brug for en af de danske præster derude.”

Sådan skriver DSUK i et brev til menighedsrådene forud for årsmødet i Folkekirkens Hus den 17. marts. Der er andagt i Klosterkirken kl 16.30 og efterfølgende spisning i Folkekirkens Hus inden årsmødet går i gang kl 19.00.

Med anbefaling fra biskoppen håber stiftsudvalget i Aalborg, at samtlige menighedsråd i Aalborg Stift vil støtte op om arbejdet.

Kirkerne er ambassadører for Danmark

Der findes i dag 53 danske kirker i udlandet. Kirkerne er ikke kun et yndet samlingssted for vores udfarende landsmænd. De spiller også en afgørende rolle i tilspidsede situationer, hvor danskere føler sig utrygge som under uroligheder eller ved naturkatastrofer. Der er nemlig etableret et stærkt samarbejde mellem kirkerne og de forskellige landes ambassader hvad angår hjælpe- og vejlederopgaver. Udenrigsministeriet omtaler de danske udlandskirker som stærke danske ambassadører.

“Der er mange gode grunde til, at I som en lokal styrende enhed af den danske folkekirke, tager del i ansvaret for, at folkekirkens udenrigstjeneste kan fortsætte”, pointerer bestyrelsesformand Ole Stevns på vegne af DSUKs Stiftsudvalg i Aalborg.

Læs brev og program for årsmødet, som stiftet har sendt ud til samtlige menighedsråd.

Nuværende og nye medlemmer, som tegner medlemskab inden 1. marts 2017, er inviteret med til årsmødet.

Se program og information i PDF’filen nedenfor: