Aalborg StiftUdvalgDanske Sømands- og Udlandskirker › Biskoppen opfordrer til medlemskab af DSUK forud for årsmøde
Feedback

Biskop opfordrer til medlemskab af DSUK forud for årsmøde

Aalborg Stiftsbestyrelse for DSUK og biskop Henning Toft Bro ser gerne, at samtlige menighedsråd i stiftet støtter op om folkekirkens arbejde i udlandet.

18. februar 2016

Foto: Colourbox

“Umiddelbart kan det måske virke fjernt og uvedkommende for et lokalt menighedsråd at beskæftige sig med folkekirkens udenlandstjeneste, men i dag, hvor mange har et eller flere familiemedlemmer bosat i udlandet, er chancerne store for, at også jeres sognebørn på et tidspunkt kommer i kontakt med, eller får brug for en af de danske præster i udlandet.”

Sådan skriver DSUK i et brev til menighedsrådende forud for årsmødet i Frejlev Kirke den 8. april. Med anbefaling fra biskoppen håber Stiftsudvalget i Aalborg, at samtlige menighedsråd i Aalborg Stift vil støtte op om arbejdet.

Kirkerne er ambassadører for Danmark

Der findes i dag 53 danske kirker i udlandet. Kirkerne er ikke kun et yndet samlingssted for vores udfarende landsmænd. De spiller også en afgørende rolle i tilspidsede situationer, hvor danskere føler sig utrygge – som under uroligheder eller ved naturkatastrofer. Der er nemlig etableret et stærkt samarbejde mellem kirkerne og de forskellige landes ambassader hvad angår hjælpe- og vejlederopgaver. Udenrigsministeriet omtaler de danske udlandskirker som stærke danske ambassadører.

“Der er mange gode grunde til, at I som en lokal styrende enhed af den danske folkekirke, tager del i ansvaret for, at folkekirkens udenrigstjeneste kan fortsætte”, pointerer bestyrelsesformand Ole Stevns på vegne af DSUKs Stiftsudvalg i Aalborg.

Læs brev og program for årsmødet, som DSUK har sendt ud til samtlige menighedsråd.

Nuværende og nye medlemmer, som tegner medlemskab inden 15. marts, er inviteret med til årsmødet.