Stiftsudvalg
Strukturudvalg

Strukturudvalg

Strukturudvalget arbejder med tiltag, der styrker kirkens liv og vækst på tværs af stiftet.

Strukturudvalget har til opgave: 

  • at indhente information om den aktuelle, almene demografi og den forventede demografiske udvikling i stiftet
  • at indhente information om grundlæggende, statistiske oplysniger om alle sogne og provstier i stiftet
  • at koordinere gennemførelsen af en "kirketælling" i alle stiftes sogne med henblik på at belyse, hvordan der fremadrettet kan skabes liv og vækst i sognene
  • at foretage en kortlægning af den aktuelle fordeling af præstestillinger i stiftet 
  • at foretage en kortlægning af af de aktuelle fordeling af kirkefunktionærstillinger i stiftet 

Læs hele udvalgets kommissorium her.

Rapport: Aalborg Stift - Kristendom på land og i by

Dialogmøder

Alle stiftets sogne er i sensommeren 2017 inviteret til dialogmøder om kirkens udfordringer og muligheder. Det sker:

  • 29. august i Folkekirkens Hus, Aalborg
  • 5. september i Sct. Olai sognegård, Hjørring
  • 12. september i Fjerritslev kirkecenter, Fjerritslev

På møderne vil der være debatoplæg om kirken på landet såvel som i byen fra strukturudvalgets medlemmer.

Idekatalog 

Bidragene fra dialogmøderne vil indgå i strukturudvalgets videre arbejde. Samtidig skal en spørgeskemaundersøgelse i provstier og sogne munde ud i et idekatalog. Tanken er at samle alle konkrete ideer til, hvordan vi kan arbejde med de nødvendige strukturændringer, samtidig med at kirkelivet styrkes. Idekataloget forventes klar i løbet af 2018.

Henning Toft Bro

Biskop, formand

Niels Christian Kobbelgaard

Domprovst

Folmer Toftdahl-Olesen

Provst 

Christen Staghøj Sinding

Sognepræst

Henning Nedergaard Smidt

Sognepræst

Lise Lundgreen

Sognepræst

Sophie Nordentoft

Sognepræst 

Ejnar Haugaard Thomsen

Formand for Stiftsrådet 

Anne Steenberg

Næstformanden for Stiftsrådet

Helle Hindsholm

Chefkonsulent, sitftisadministrationen