Diakoniudvalget
Nyheder

Diakonidag om ensomhed

2. november kl. 16.30-21.00 i Folkekirkens Hus, Aalborg

Kom og få inspiration til diakonalt arbejde i dit sogn, når diakoniudvalget i Aalborg Stift afholder diakonidag for præster, ansatte og frivillige. Emnet for dagen er ensomhed.

Program

16.30: Drop-in kaffe    

17.00: Helle Christiansen, Chef for Kirkens Korshær, SKYGGELIV - Kirkens Korshærs møde med mennesker, ramt af ensomhed.
      
17.45: Bo Nygaard Larsen, journalist og forfatter, ENSOMHED HAR INGEN LUKKETID – om Projekt Voksne Ensomme i Roskilde Stift samt hvordan ensomhed påvirker Bo personligt trods et aktivt arbejdsliv.

18.30: Middag.

19.30: Mulighedernes Marked: Få indblik i forskellige diakonale og andre tilbud i Aalborg Stift, der beskæftiger sig med ensomhed: 

 • Headspace, Aalborg
 • Kirkens Korshærs, Aalborg
 • Samvirkende Menighedsplejer, Aalborg Stift
 • Sct. Nicolai Tjenesten, Nordjylland
 • Studenterpræsterne, Aalborg
 • Folkebevægelsen mod ensomhed
 • Ældresagen, Aalborg
 • Sjælesorg på nettet, folkekirken
 • Reden - KFUK, Aalborg
 • Folkekirkens Familiestøtte, Aalborg Stift
 • Café Parasollen og butik 21
 • Den Blå Sociale Café.
 • Ventilen, Aalborg
 • Diakoniudvalget, Aalborg Stift - inspiration om sognediakoni

20.45: Afslutning ved biskop Henning Toft Bro

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er søndag den 22. oktober til Paul Holm paul-holm@mail.tele.dk / 98 25 53 22


Deltagerbetaling: 160 kr. dækker drop-in kaffe og middag med en øl eller sodavand. Beløbet indbetales på konto i Spar Nord Bank 9037-2600015357.