Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

Se diakonale aktiviteter fordelt på sogne her (pdf)

En undersøgelse af diakoni i Aalborg Stift: 

 1. Diakoni i Aalborg Stift – oversigt
 2. Sognestørrelse og diakonal aktivitet
 3. Drøftelse og aktivitet
 4. Inspiration udefra savnes
 5. Forslag og kommentarer

Se undersøgelsens resultater her

Følg diakoniudvalgets arbejde. Læs referater fra udvalgsmøder her.

Bjarne Hougaard

Formand
98941080
bhou@km.dk

Leif Sondrup

91520900
leso@km.dk

Henning Toft Bro

98188088
kmaal@km.dk

Lena M. Bentsen

24406204
lmb@km.dk

Gitte Arendt Dideriksen

Erik Villy Rasmussen

30600961
evr@km.dk

Paul Holm

Susanne Houmøller

Vibeke Bach Hansen

Malene Højbjerg Tarp

20277867
maom@km.dk

Joan Amalie Holck

30545520
jamh@km.dk