Aalborg StiftStiftetStiftsrådet › Stiftsrådets 30. ordinære møde
Feedback

Stiftsrådets 30. ordinære møde

Referat af Stiftsrådets 30. ordinære møde den 27. februar 2017 i Aalborg Bispegård.

Dagsorden

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 29. møde/ samt det 5. ekstraordinære
budgetmøde i Stiftsrådet
3. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag 2018
4. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente i 2018
5. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2016
6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag

Orienteringspunkter:

8. Formandens orientering
a. Væsentlige resultater af stiftsrådets arbejde i 2015
b. Orientering om udgivelse af 100 salmer på YouTube c. Orientering om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
9. Biskoppens orientering
10. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
11. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
12. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
13. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes tirsdag den 16. maj 2017 kl. 16.30 – 19.00.
14. Eventuelt