Aalborg StiftStiftet › Stiftsbiblioteket
Feedback

Stiftsbiblioteket

Hensigten med Stiftsbibliotekets samlinger er at give præster, sognemedhjælpere, lærere og andre, som beskæftiger sig med teologi og kristendomsundervisning i en eller anden form mulighed for at hente inspiration og vejledning til dette formål.

Man er velkommen til at henvende sig til stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth, tlf. 98 18 80 88 eller på mail Email – også vedrørende senest tilkomne titler, der endnu ikke er registreret her.

Emner

Filosofi, Psykologi, Videnskab og Forskning

Religion

Geografi og rejser

Naturvidenskab og matematik

Praktiske fag

Litteratur, sprog

Historie