Aalborg StiftStiftet › Temakursus: At finde mennesket der hvor det er
Feedback

Temakursus: At finde mennesket der hvor det er

Samvirkende Menighedsplejer udbyder kursus for frivillige, ansatte og andre med interesse i kirkeligt socialt arbejde.

29. september 2016

Frivillige i aktion ved et arrangement i Skagen kirke. Arkivfoto: Niels Clemmensen

Samvirkende Menighedsplejer afholder kursus med fokus på “Hjælpekunst” fredag den 11. november i Nørre Uttrup Kirke. Kurset henvender sig til frivillige, ansatte og andre med interesse i at hjælpe medmennesket.

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.” (Citat Kirkegaard)

I kirken møder vi naturligt hinanden i mange forskellige livssituationer og sammenhænge. Samtidig søger mange mod kirken, når livet opleves svært, fordi de regner med, at kirken har noget at byde på.

Hvad er egentlig “hemmeligheden i al hjælpekunst”, som Kierkegaard skriver her?

Hvilke udfordringer giver det os som kirke og medmennesker? Hvordan bliver vi bedre til denne “hjælpekunst”, og hvilke forhindringer kan der være både i os selv, kirken og i mennesket vi møder?

Du finder mere information om dagens program, tilmelding og betaling i filen nedenfor.