Aalborg StiftStiftet › Nyt fra Stiftsrådet
Feedback

Nyt fra Stiftsrådet

Stiftsrådet har vedtaget provstiernes bidrag til det bindende stiftsbidrag for 2018.

28. februar 2017

Stiftsrådet har på sit møde den 27. februar 2017 fastsat det bindende stiftsbidrag for 2018. Det forbliver uændret 0,6 %.

Udlån- og indlånsrenten for stiftsmidlerne blev også fastsat, og satserne her fortsætter også her uændret med en udlånsrente på 1,5 % og en indlånsrente på 0,5 %.

Læs regnskabet for det bindende stiftsbidrag 2016 her

Du kan også læse referatet fra det 30. ordinære møde her