Aalborg StiftStiftet › kirkeplan.dk
Feedback

kirkeplan.dk

Kirkeplan er et online værktøj til brug ved behandling af planforslag tæt på kirkebygninger og kirkegårde, der henter oplysninger fra flere tilgængelige systemer.

10. december 2014. Af Niels Clemmensen

Stiftet har udsendt en vejledning til kirkeplan.dk

Systemet giver mulighed for at hente oplysninger om fredede områder, så brugeren kan se detaljer i fredningsbestemmelserne.

En sagsbehandler har mulighed for at se, hvordan et planforslag påvirker de omkringliggende kirker. Ved at klikke på planforslaget bliver man ført direkte over til det pågældende planforslag i plansystem.dk. Kirkebeskyttelseszonerne i det pågældende område kan man også vælge at få vist.

Link til kirkeplan.dk her

Vejledningen kan hentes nedenfor.