Aalborg StiftStiftet › Introkursus for nyansatte
Feedback

Introkursus for nyansatte

D. 22 maj afholdes der, i Støvring sognegård, introkursus for nyansatte. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte i Aalborg, Århus og Viborg Stift.

10. marts 2017

Introkurset foregår i Støvring Sognegård.

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

I første halvår 2017 udbydes følgende kursus:

Mandag, den 22. maj 2017 i Støvring sognegård

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte senest fredag, den 5. maj 2017.

Tilmelding skal foretages fra tilmeldingsformularen, som findes på hjemmesiden: viborgstift.dk.

Ring meget gerne til kursuskoordinator Birte Laugesen, Viborg Stift på tlf. 86620911 eller på kmvib@km.dk, hvis der er spørgsmål til det fremsendte.

Nedenfor er vedhæftet program med praktiske oplysninger og kursusprogram.