Aalborg StiftStiftet › Introkursus for nyansatte
Feedback

Introkursus for nyansatte

Aalborg, Århus og Viborg Stifter inviterer nyansatte til introkursus i Støvring Sognegård.

6. januar 2017

Introkurset foregår i Støvring Sognegård.

For at give nyansatte i den danske folkekirke en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset.

I første halvår 2017 udbydes 1. kursus:

Mandag den 23. januar 2017 i Støvring sognegård

Tilmelding

Deltagelse i kurset er gratis for den ansatte. Tilmelding sker gennem arbejdsgiveren senest fredag den 13. januar 2017.

Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Aalborg, Aarhus og Viborg Stifter. Tilmeldingsformularen findes på Viborg Stifts hjemmeside

Nedenfor er vedhæftet program med praktiske oplysninger og kursusprogram.

For mere information, kontakt kursuskoordinator Birte Laugesen, Viborg Stift på tlf. 86620911 eller på Email, hvis der er spørgsmål til det fremsendte.