Aalborg StiftStiftet › Folkekirkens kirkemusikskoler
Feedback

Folkekirkens kirkemusikskoler holder inspirationsdag

Vestervig Kirkemusikskole inviterer interesserede til en inspirations- og informationsdag med orientering om uddannelse til organist, kirkesanger og korleder.

13. januar 2017

Folkekirkens kirkemusikskoler afholder inspirationsdag for dig, som kunne overveje et sporskifte.

Kirkemusikskolerne uddanner kirkemusikere til Den Danske Folkekirke. Uddannelserne omfatter grunduddannelser med kompetencegivende prøve samt efteruddannelser og kortere inspirationskurser.

Uddannelserne er overvejende på deltid og ofte har den studerende allerede en anden uddannelse og erhvervsarbejde – ofte med ansættelse i Folkekirken.

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger udover lysten til at høre og måske prøve.

Kom og vær med lørdag d. 4. februar kl. 10-14.30 i Gjøl Kirke. Tilmelding til Vestervig Kirkemusikskole på tlf. 97941685 eller email Email senest onsdag d. 1. februar.

Se detaljeret program nedenfor.