Ledige præstestillinger
Nyheder

Sognepræst til Vodskov Pastorat 

Ansøg senest den 28. august.

Stillingen som sognepræst i Vodskov Pastorat er ledig med udgangen af oktober måned 2017.

Sognepræsten varetager i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ gudstjenester, besøg og sjælesorg for voksne med særlige behov på institutionerne i Hammer Bakker. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Lavendelparken 56, 9310 Vodskov.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, email: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest den 28. august kl. 15.00.