Ledige præstestillinger
Nyheder

Ledig stilling som sognepræst i Sydvestmors Pastorat

Ansøgningsfrist den 28. august.

Stillingen som sognepræst i Sydvestmors Pastorat (består af sognene Redsted, Hvidbjerg, Agerø, Karby, Tæbring og Rakkeby sogne) i Aalborg Stift er ledig med udgangen af oktober måned 2017.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Vindbakken 16, Redsted.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest den 28. august kl. 15.00.