Stiftet arbejder med
Kirken på landet

Kirken på landet

Aalborg Stift har ansat en konsulent i en to-årig periode til at arbejde med kirken på landet

Formål med projektet ”Kirken på landet:

  • Medvirke til at kirken fortsat spiller en central rolle i de mindre lokalsamfund i Aalborg Stift , og at den kommer endnu mere i spil end tidligere i de lokale netværk og i samarbejder på kryds og tværs
  • Medvirke til at tilpasse kirken på landet til de udfordringer, den står overfor, så vi fremover har en bæredygtig kirke.


Stiftskonsulentens arbejde
Sognepræst Sophie Nordentoft varetager en 50% stilling som stiftskonsulent for ”kirken på landet” i en periode på 2 år fra 1.1.2016-31.12.2017

Sophie Nordentoft refererer i stillingen som stiftskonsulent til biskop Henning Toft Bro og løser opgaver efter gensidig aftale og med mandat fra biskoppen.

Stiftskonsulenten beskæftiger sig især med:

  • Indhentning af viden om at være kirke på landet i en forandret tid og formidle denne viden til sogne på landet. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er en central samarbejdspartner.
  • Inspiration til menighedsråd, præster og provstier til at være kirke på nye måder i en ny tid og at bruge kirkebygninger på anderledes måder via idéudveksling (idé-katalog), workshops, foredrag o.lign.
  • Netværksskabelse mellem kirker på landet (f.eks. mailingliste, seminarer, facebookgruppe) for at befordre en åben debat om såvel problemer som muligheder i menigheder og menighedsråd.

Menighedsråd, distriktsforeninger, kirkepersonale og provstier kan gratis tilkalde stiftskonsulenten.

Det er også muligt at mødes i Folkekirkens Hus i Aalborg til foredrag eller workshop efter aftale.


Kirken på landet

Læs mere om projektet i Aalborg Stift på www.kirkenpaalandet.nu

Læs også om det fælles folkekirkelige projekt på www.kirkenpaalandet.fkuv.dke

Kontakt

Sophie Nordentoft
Stiftskonsulent for kirken på landet

Telefon: 29 42 20 89
Mail: sno@km.dk