Center for Folkekirkens Familiestøtte
Om Center for Folkekirkens Familiestøtte

Om Center for Folkekirkens Familiestøtte

Baggrund for etablering af Center for Folkekirkens Familiestøtte

Mange undersøgelser viser, at vores børn og unge ikke trives i så godt et omfang, som vi ønsker os. Fra undersøgelser ved vi, at:

 • Antallet af unge, der er ensomme, angste eller deprimerede er stigend
 • 40% af 18-25-årige føler sig ensomme (Rambøll, 2012)
 • Ensomhed hos 13-15 årige har aldrig været større (Skolebørnsundersøgelse, 2014)
 • Hver 3. har været til psykolog. (SFI
 • Flere unge har ondt i sjælen og er ensomme.(Børns Vilkår)
 • Mere end hver fjerde ung har svært ved at snakke med mor eller far (Børnerådet 2015)
 • Danske børn bruger mindst tid med venner og mest tid foran ‘skærmen’, (Institut for Folkesundhed 2016
 • 48 % af gifte bliver skilt. (Center for Familieudvikling 2016)
 • I en typisk 9. klasse i Danmark sidder fem elever, som har skadet sig selv. De unge, som skader sig selv, trives typisk dårligere end andre unge. De er oftere ensomme og har lavere selvværd, de er plaget af flere former for daglig mistrivsel, og de er oftere blevet mobbet. (Børnerådet 2016)
 • Hvert 6. barn i 8. klasse oplever vold i hjemmet. Psykisk vold er også udbredt (SFI, 2016
 • 7 ud af 10 unge savner den forældre, de ikke bor hos (Børnerådet 2016)
  Skal vi have gjort noget ved disse forhold, er det vigtigt at bistå forældrene med deres opgaver og ansvar som forældre. Dette skal ses i forhold til, at en god opvækst er helt afgørende for et godt liv. Derfor er Center for Folkekirkens Familiestøtte etableret.

Beskrivelse af målgruppen

Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 0-17 år.

Center for Folkekirkens Familiestøtte er iværksat for at frivillige i hjemmet kan bistå forældre, der har brug for hjælp til at ændre kurs i forhold til opdragelse af børn samt til at få et bedre samspil i dagligdagen mellem forældre indbyrdes og i forhold til børnene. Målet med den konkrete indsats i hjemmet er at bidrage til, at forældrene bliver bedre til at tage hånd om børnenes opvækst, til gavn for såvel forældre som børn.

Center for Folkekirkens Familiestøtte vil tilbyde hjælp via frivillige til børnefamilier, der ønsker hjælp. Udfordringerne for forældrene må dog ikke have en sådan karakter og størrelse, at det er kommunen, der skal tilbyde hjælp i hjemmet efter serviceloven. Center for Folkekirkens Familiestøtte ønsker at være i midterfeltet mellem de familier, der i den ene ende fuldtud magter forældreopgaven og i den anden ende de familier, hvor problemerne er så store, at der ydes kommunal hjælp i hjemmet.

Organisering

Center for Folkekirkens Familiestøtte er udviklet i Aalborg Stift, og er et tilbud til alle menighedsråd i hele landet. De menighedsråd, der træffer beslutning om at deltage i Center for Folkekirkens Familiestøtte, udgør dermed Center for Folkekirkens Familiestøtte.

Deltagelse i Center for Folkekirkens Familiestøtte forudsætter ansættelse af en koordinator. Ansættelsen kan forestås af såvel menighedsråd som provstier. 
Koordinatoren har det lokale ansvar for at formidle viden om Center for Folkekirkens Familiestøtte til alle relevante målgrupper, rekruttere og lede de frivillige samt løbende kontakt til børnefamilierne. 
Koordinatorerne er en del af den samlede medarbejdergruppe i Center for Folkekirkens Familiestøtte, der også består af en leder og en udviklingskonsulent.

Materialer

Download folder om Folkekirkens familiestøtte


Bestyrelsen (januar 2016)

Formand:
Carsten Bøgh Pedersen, provst, Hadsund Provsti
Tlf: 30526265
Mail: cabp@km.dk

Næstformand:
Knud Pejstrup,
menighedsrådsmedlem,
Brønderslev Provsti
Tlf: 22641081
Mail: akpejstrup@gmail.com

Kasserer:
Peter Stilling,
provstiudvalgsformand,
Aalborg Budolfi Provsti
Tlf: 98101046 / 22431046
Mail: peter@rokade.dk

Sognepræst
Astrid Glargaard,
Morsø Provsti
Tlf: 40232922
Mail: ag@km.dk

Provst
Mariann Dahl Amby,
Thisted Provsti
Tlf: 51154407
Mail: mda@km.dk

Diakoniudvalgsmedlem
Gitte Arendt,
udpeget af biskoppen
Tlf: 22707699
Mail: gittearendt@stofanet.dk

Menighedsråds- og provstiudvalgsmedlem
Folmer Toftdahl-Olesen,
Jammerbugt Provsti
Tlf: 23 34 42 22
Mail: fto@km.dk