Center for Folkekirkens Familiestøtte
Kontakt

Kontakt

Sekretariat

Folkekirkens Hus, 2. sal
Gl. Torv 4
9000 Aalborg

Facebookside

Leif Sondrup, leder
Tlf.: 30333201
E-mail: leso@km.dk

Lisbeth Andreassen Ryelund, udviklingskonsulent 
Tlf.: 30335002
E-mail: liar@km.dk

Janni Pilgaard, kommunikations- og kontormedarbejder 
Mobil: 21782104
E-mail: jpi@km.dk

Koordinatorer

Charlotte Rømer Bryld
Hadsund/Vive sogn
Tlf: 24761791
E-mail: 9191chb@km.dk

Ulla Andersen
Morsø Provsti
Tlf: 51341175
E-mail: ufa@km.dk

Charlotte Bisgaard Andersen
Thisted sogn
Tlf: 20368777
E-mail: cbia@km.dk 

Jens Sørensen
Jammerbugt Provsti
Tlf: 21345401
E-mail: jso@km.dk

Elke Rasmussen
Aalborg Budolfi og Aalborg Østre Provstier
Mobil: 23458096
E-mail: elkra@km.dk

Dorthe Kjærgaard
Sæby sogn
Tlf. 21596616
E-mail: dokj@km.dk

Lise Møller Nissen
Aarhus Vestre Provsti
Tlf. 30368696
E-mail: Limn@km.dk