Center for Folkekirkens Familiestøtte
Kontakt

Kontakt Familiestøtten

Centerledelse

Folkekirkens Hus, 2. sal
Gl. Torv 4
9000 Aalborg

Leif Sondrup, leder
Tlf.: 30 33 32 01
Mail: leso@km.dk

Lisbeth Andreassen Ryelund, udviklingskonsulent 
Tlf.: 30 33 50 02
Mail: liar@km.dk

Koordinatorer

Charlotte Rømer Bryld
Hadsund/Vive sogn
Tlf: 24 76 17 91
Mail: 9191chb@km.dk

Ulla Andersen
Morsø Provsti
Tlf: 51 34 11 75
ufa@km.dk

Charlotte Bisgaard Andersen
Thisted sogn
Tlf: 20 36 87 77
E-mail: cbia@km.dk 

Jens Sørensen
Jammerbugt Provsti
Tlf: 21 34 54 01
Mail: jso@km.dk

Kent Lykke Jensen
Hans Egede, Aalborg
Tlf: 24 90 58 11
Mail: kelj@km.dk

Elke Rasmussen
Aalborg Budolfi og Aalborg Østre Provstier
Mobil: 23 45 8096
E-mail: elkra@km.dk

Dorthe Kjærgaard
Sæby sogn
Tlf. 21 59 66 16
Mail: dokj@km.dk

Lise Møller Nissen
Aarhus Vestre Provsti
Tlf. 30368696
Mail: Limn@km.dk