Center for Folkekirkens Familiestøtte
Fokusområder

Fokusområder

Det er målet, at de familier oplever Center for  Folkekirkens Familiestøtte som åben, hjælpsom og tilstedeværende. Familierne skal opleve, at der bliver lyttet til dem, at deres daglige udfordringer tages alvorligt, og at der ydes hjælp i overensstemmelse hermed. Folkekirkens Familiestøtte er støttende og ikke belærende. Hjælpen bygger på dialog og fællesskab med familien. Hjælpen bygger på hjælp til selvhjælp. Familien modtager hjælp med sigte på at lære selv at klare hverdagens udfordringer på sigt.

Fokusområderne i indsatsen kan være meget forskellig fra familie til familie og vil afhænge af det aktuelle behov, der aftales med familien. Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbydes alle familier uanset politiske og religiøse overbevisninger.

Hjælpen kan blandt andet bestå af:

  • Dialog om og støtte til strukturering af familiens hverdag og indarbejdelse af nye vaner fx morgen- og aftenrutiner
  • Hjælp til bedre dialog mellem forældre og børn
  • Dialog med og støtte til skilsmisseforældre med konflikter
  • Konflikthåndtering – for at begrænse forældrenes indbyrdes skænderi og ændre tiltaleformerne over for børnene
  • Lektiehjælp
  • Sørge for at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter og arrangementer med bl.a. skolekammerater
  • Hjælp til overblik over udgifter i forhold til indtægter
  • Aflastningsmuligheder og netværksdannelse
  • Fælles drøftelser om forældreansvar og –opgaver med andre familie