Aalborg Stift › Menighedsråd
Feedback

Menighedsrådets hovedopgaver

Vejledning om menighedsrådets hovedopgaver.

Folderen gennemgår de vigtigste regler for menighedsrådets arbejde.