Aalborg Stift › Menighedsråd
Feedback

Bemyndigelseserklæring

Erklæring om bemyndigelse til underskrift på dokumenter.

Erklæringen bemyndiger et menighedsrådsmedlem til sammen med menighedsrådsformanden på menighedsrådets vegne at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner.

Hvert år, når menighedsrådet konstituerer sig, så skal der udfyldes en ny bemyndigelseserklæring, der skal fremsendes til Aalborg Stift.

Bemyndigelseserklæringen kan hentes herunder.