Aalborg Stift › Menighedsråd
Feedback

Service for menighedsråd

Her findes vejledninger, formularer og andet hjælpematerialer for menighedsråd.

Nyttige links

  • Den Digitale Arbejdsplads Login til Folkekirkens Intranet med information på personaleområdet, blanketter, stifternes håndbog vedrørende kirkefunktionærer.
  • Oversigt over hjemmesider til brug for provstiudvalgenes og menighedrådenes arbejde: a) hjemmesider med generel information; b) hjemmesider af særlig relevans i personaleadministrativ henseende; c) hjemmesider af særlig relevans i byggesager og driften af kirkegårdene.
  • www.folkekirkenspersonale.dk
    Denne hjemmeside er særligt rettet mod alle med tilknytning til ansatte i folkekirken. Den indeholder alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, uddannelse og arbejdsmiljø. Det gælder både for menighedsråd, kontaktpersoner og stiftsøvrigheder og for ansatte og faglige organisationer.
  • www.retsinformation.dk
    retsinformation.dk giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Man kan frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.