Religionspædagogik
Konferencer, kurser, uddannelse og supervision

Konferencer, kurser, uddannelse og supervision

Der oprettes løbende konferencer, kurser, undervisnings-tilbud samt grupper for netværk og supervison. Kontakt den religionpædagogiske konsulent for mere info.

Kateketikprojekt
Aalborg Stift tilbyder supervision og vejledning til alle nyordinerede præster. Det er kke obligatorisk.

Netværksgruppe om konfirmandforberedelsen
Pt. med 15 præster fra hele stiftet. Bruges til udveksling af idéer, udfordringer, glæder mv. Gruppen består af såvel erfarne som helt nye præster, og der kommer løbende flere til. Der afholdes 4 møder årligt. Desuden tilbydes kurser skræddersyet til gruppernes behov og arbejdsområder.  

Netværksgrupper for præster
Inspiration, sparring og skræddersyede kurser.

Gymnasiepræster 
Netværksgruppe og sparring.

Kirkekulturmedarbejdere
ERFA-grupper, undervisning og sparring.

Pædagogisk vejledning
Generel pædagogisk vejledning for alle stiftscentralens pædagogiske materialer.


Aktuelt

12
sep

Nordisk konfirmandlederkonference

I 2017 afholdes den nordiske konfirmandlederkonference for Danmark, Sverige, Norge og Finland i København og finder sted midt i reformationsåret. I Luthers ånd vil vi derfor gentænke arbejdet med børn og unge i konfirmationsarbejdet. Herunder tre væsentlige aspekter: Det relationelle Det teologiske Det formidlingsmæssige Derudover vil der være en række workshops, andagter, en gudstjeneste, ligesom der vil være tid til samtaler deltagerne imellem, så erfaringer kan deles og netværk kan skabes. Læs mere her: http://www.konfirmandcenter.dk/index.php?id=1002 NB: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har afsat 30 fripladser til danske deltagere. Disse fordeles efter først-til-mølle-princippet.

06
nov

Hvad er meningen?

Med fokus påreligion og naturvidenskabkommer gymnasieelever i dialog med anerkendte forskere fra naturvidenskab, filosofi, religion og teologi.Desuden tilbydes et ressourcerum, hvor lærere og elever kan finde inspiration til at skrive en opgave eller lave et kreativt produkt.Forløbet foregår iFolkekirkens Husog afvikles over fire forskellige dage i uge 45. Der er plads til 880 elever. Tilmelding åbner i løbet af foråret 2017 - holdøjemedhjemmesidenwww.hvadermeningen.nu

24
nov

FUV stiftskursus: NogetMedSalmer – babysalmesang på ny

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster? Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Fokus vil være på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med gentagelsen, roen og nærværet som væsentlige parametre. Kurset vil blandt andet indeholde et oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst en præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet Kurset henvender sig til: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Bemærk: Der er plads til 25 deltagere på kurset Tilmeldingsfrist 1. november 2017.OBS: Kurset er fuldtegnet, men der oprettes venteliste.


Kontakt

Anna Døssing Gunnertoft
Religionspædagogisk stiftskonsulent
Tlf: 61 30 80 25
Mail: adje@km.dk