Aalborg StiftPresse › Pressepolitik for Aalborg Stift
Feedback

Pressepolitik for Aalborg Stift

Stiftsrådet har på mødet den 23. januar vedtaget en pressepolitik for Aalborg Stift. Medarbejdere kan få betalt udgifter til medvirken i medierne

6. februar 2014

Aalborg Stift anser pressen som en aktiv medspiller til at give et retvisende billede af folkekirken og livet i folkekirken. 86% af befolkningen er medlemmer af folkekirken, hvilket gør os til en vigtig og væsentlig aktør i samfundet lokalt og nationalt.

Derfor søger vi løbende at informere pressen om vores arbejde samt stille ressourcer til rådighed for pressen i form af tekst, fotos og levende billeder. Ligesom vi hjælper med at finde kilder, der kan udtale sig.

Vi lægger i vores arbejde vægt på troværdighed og kvalitet. Vi søger at kommunikere klart og vedkommende.

Vi vil gerne være med til at sætte dagsordenen og søger i den forbindelse at være nytænkende og udvise vovemod i vores kommunikation.

Medarbejdere opfordres til aktivt og positivt at stille sig til rådighed for pressen. Eventuelle udgifter i den forbindelse betales af stiftet.

For pressen er vi:

  • let tilgængelige
  • åbne
  • ærlige
  • hurtige til at vende tilbage
  • svarer gerne på kritiske spørgsmål

Pressepolitikken er en del af en kommunikationsplan vedtaget af stiftsrådet den 23. januar 2014

Presse
Presseansvarlig

Mediekonsulent Christian Roar Pedersen, telefon 23 20 30 99
presserum · presse@aalborgstift.dk

Pressetags

presse pressepolitik