Aalborg StiftPræster › Studenterpræster
Feedback

Studenterpræster

Studenterpræsterne er et folkekirkeligt tilbud til de studerende ved alle de videregående uddannelser i Aalborg, hvilket vil sige ca. 17.000 i alt.

Formålet med arbejdet er at være til stede med et kirkeligt tilbud midt i de studerendes hverdag. Derfor foregår arbejdet også hovedsageligt ud fra universitetet og Studenterhuset på Gammeltorv.

Studenterpræsterne afholder gudstjenester (i Budolfi kirke – lige overfor Studenterhuset), foredrags- og debatarrangementer, film-aftener og studiekredse. Der er som regel mindst ét ugentligt arrangement i semestrene og de finder normalt sted i Studenterhuset.

Derudover er en meget væsentlig del af studenterpræsternes arbejde at have tid til at snakke – og lytte, når man som studerende (eller ansat ved uddannelsesinstitutionerne) har brug for en snak om ting, som trykker og som man har svært ved at finde ud af selv. Emnerne for samtalerne kan være mangfoldige: at det er svært at elske, at studere, at miste (en far, der døde eller en kæreste, der gik), at finde mening og identitet.

Studenterpræstearbejdet i Aalborg har eksisteret siden 1986, de første år med en ¼ studenterpræst.

Christen Staghøj Sinding, Studenterpræst

Furrebyvej 12
9480 Løkken

40 34 90 96
Email

Hanne Dahl, Studenterpræst

Fladhøjvej 14
9600 Års

22 88 15 38
Email