Aalborg StiftPræster › Sct. Nicolai Tjenesten
Feedback

Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nicolai Tjenesten – en mulighed for anonym samtale hver aften mellem kl. 20 og 01 på tlf. 70 120 110.

Sct. Nicolai Tjenesten

 • er åben for telefonisk anonym samtale.
 • du behøver ikke at gå alene med dine problemer.
 • en samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne.
 • Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra folkekirken.

Du skal vide

 • at Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet fortælles videre.
 • at ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr.
 • at der ikke føres journaler eller kartoteker.
 • at du kan tale med os om det du ønsker.
 • at alle kan henvende sig.

Baggrund

Sct. Nicolai Tjenesten er et folkekirkeligt, diakonalt arbejde. Den blev oprettet i København i 1957 på initiativ af Kirkens Korshær. Året efter indledte man et lignende arbejde i Aalborg og Odense, og i dag er tjenesten landsdækkende. Den eneste tjeneste, der drives direkte af Kirkens Korshær er Sct. Nicolai Tjenesten i København, hvis tilholdssted i Sct. Nicolai kirke har givet tjenesten sit navn. Igennem denne tjeneste finder Korshærens samarbejde med de forskellige lokale tjenester sted. Samtlige lokale tjenester arbejder efter de samme principper, og skal alle godkendes af Kirkens Korshærs landsstyrelse.

Det er Sct. Nicolai Tjenestens opgave at være en mulighed for henvendelse, som enhver kan benytte sig af. Her kan man anonymt og beskyttet af medarbejdernes tavshedspligt drøfte sine problemer med et lyttende medmenneske. Man kan tale om problemer i bredeste forstand. Sct. Nicolai Tjenesten har ikke en speciel målgruppe. Alle kan henvende sig – også med den ensomhed, som er blevet det moderne Danmarks største problem.

Medarbejderne er såvel præster som lægfolk.

Formålet er ikke mission, men at være til stede over for det enkelte menneske, dér hvor han er. Uden at skulle ændre ham. Uden at skulle tage ansvaret fra ham. Men i tillid til, at det kan vække livsmod og selvværd, at der dog er nogen, der vil tale med én. Det er ikke alle problemer, der kan løses, men så er det opgaven at være sammen med den, der er låst fast i problemerne.

Normer

 1. Sct. Nicolai Tjenesten i Danmark er en diakonal tjeneste på Folkekirkens grund i samarbejde med Kirkens Korshær i Danmark, hvis styrelse skal godkende den enkelte tjeneste.
 2. Den tilstræber at yde enhver, som er i legemlig, sjælelig eller åndelig nød, mulighed for at etablere øjeblikkelig forbindelse med én, der er rede til at lytte som medmenneske og føre en samtale under fuld respekt for den rådsøgendes frihed.
 3. Denne hjælp ydes ikke blot ved den første samtale, men så længe den rådsøgende har brug for det.
 4. Hvis den rådsøgende ønsker det, vil Tjenesten søge at anvise kirkelige eller sociale institutioner eller enkeltpersoner, som kan hjælpe ham.
 5. Det er Tjenestens mål at hjælpe den rådsøgende til om muligt selv at finde en løsning på sine vanskeligheder.
 6. Den rådsøgende må kunne have fuld tillid til, at alle medarbejdere har fuld tavshedspligt, hvorfor alle underskriver en tavshedserklæring.
 7. Der må ikke anvendes medhør eller båndoptagelse ved samtaler i Tjenesten.
 8. Den rådsøgende må aldrig udsættes for konfessionel, religiøs, politisk eller ideologisk pression.
 9. Som medarbejdere ved Sct. Nicolai Tjenesten benyttes såvel præster – hvorved det folkekirkelige element understreges – som lægfolk. Medarbejderne er i hovedsagen ulønnede.
 10. Den enkelte medarbejder er personlig ansvarlig og handler i akutte situationer efter konduite.
 11. Kun lederen af den lokale tjeneste eller en af denne godkendt person kan udtale sig offentligt om tjenesten.
 12. Til Tjenesten knyttes så vidt muligt sagkyndige som rådgivere.
 13. Man kan henvende sig personligt, telefonisk eller skriftligt. Både den rådsøgende og medarbejderen har ret til at forblive anonym. Der føres ingen journaler eller kartoteker, men kun en nødtørftig statistik.
 14. Det er principielt den rådsøgende, der etablerer, afbryder og evt. genoptager forbindelsen. Dog kan medarbejderen foreslå afbrydelse eller genoptagelse af forbindelsen.
 15. Tjenesten bør – om muligt – være til rådighed hele døgnet.
 16. Tjenesten yder ikke økonomisk hjælp, men henviser til kirkens ellers samfundets muligheder.
 17. Ingen hjælpeforanstaltninger kan iværksættes uden samtykke fra den rådsøgende.