Aalborg StiftPræster › Thisted
Feedback

Thisted provsti

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorat

Finn Feilan
Sognepræst

Mariann Dyhrberg Christensen
Sognepræst

Hansted kirke

Klitmøller kirke

Ræhr kirke

Vigsø kirke

Hillerslev-Kåstrup-Sennels pastorat

Benne T. Holwerda
Sognepræst

Sigrid Wilbrandt Kjær
Sogne- og sygehuspræst

Hillerslev kirke

Kåstrup kirke

Sennels kirke

Hundborg Frimenighed

Kurt V. Andersen
Frimenighedspræst

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet pastorat

Anne Marie Nande Kraft
Sognepræst

Helle Sommer Kjærgaard
Sognepræst

Hundborg kirke

Jannerup kirke

Vang kirke

Vorupør kirke

Vester Vandet kirke

Hunstrup-Østerild-Hjardemål pastorat

Asger Hørving
Sognepræst

Hunstrup kirke

Østerild kirke

Hjardemål kirke

Hjardemål Klit kirke

Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Annie Krog Foldager
Sognepræst

Nors kirke

Tved kirke

Øster Vandet kirke

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup pastorat

Jesper Kjær Andersen
Sognepræst

Skjoldborg kirke

Kallerup kirke

Sjørring kirke

Thorsted kirke

Thisted-Skinnerup pastorat

Line Kjær Nielsen
Sognepræst

Gitte Ishøy
Sognepræst

Anne-Mette Grønborg Sørensen
Sognepræst

Thisted kirke

Skinnerup kirke

Thorsted Frimenighed

Peter Haandsbæk Jensen
Frimenighedspræst

Thorsted Frimenighed kirke

Tilsted pastorat

Mariann Dahl Amby
Provst

Tilsted kirke

Tømmerby-Lild pastorat

(Vakant)
Sognepræst

Tømmerby kirke

Lild kirke

Lildstrand kirke

Øsløs-Vesløs-Arup pastorat

(Vakant)
Sognepræst

Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Sognepræst

Øsløs kirke

Vesløs kirke

Arup kirke