Aalborg StiftPræster › Migrantpræst
Feedback

Migrantpræst

Migrantpræst i Aalborg, Pia Kirkegaard

Migrantpræstestillingen ved Aalborg stift blev oprettet i september 2015.

Migrantpræsten er præst for alle de mennesker der migrerer, det vil sige de mennesker som flytter sig fra et sted til et andet. I dette tilfælde de mennesker der kommer fra andre lande til Nordjylland. Her i Nordjylland findes der over 30 kristne migrantmenigheder. De har til huse i den lokale folkekirke, eller i frikirker eller i almindelige huse rundt omkring. De har alle den kristne tro tilfælles men de mødes typisk i fællesskaber der er præget af den kultur de kommer fra. Der er afrikanske, burmesiske, kurdiske, arabiske menighedsfællesskaber.

En lang række andre kirkesamfund end Den Danske Folkekirke har også migrantmenigheder tilknyttet deres kirke. Migrantpræsten har et overblik over alle de menigheder som er tilknyttet kirker i Nordjylland. Det er menighedsdannelser som hele tiden er i forandring fordi nogle flytter og nye kommer til.

Hvordan kan du bruge migrantpræsten?

Du kan bruge migrantpræsten til specifik vejledning vedrørende migranter. Hvor findes de enkelte menigheder?

Du kan også bruge migrantpræsten som en slags mediator hvis der er behov for at skabe kontakt til en menighed eller danne nye netværk.

Du kan bruge migrantpræsten som en ressource til at skaffe bibel og undervisningsmateriale på relevante sprog.

Migrantpræsten arbejder langt fra alene. I Aalborg stift har migrantpræsten et arbejdsudvalg. Dette arbejdsudvalg består af repræsentanter fra de forskellige migrantmenigheder. Dette udvalg fortæller vi mere om på vores facebookside “Kristent Migrantnetværk Nordjylland” (KMN). Denne facebookside er ment som en side hvor man kan vidensdele.

Vi har også en folder som man kan få ved at rette henvendelse til migrantpræsten – eller downloade nedenfor.

Pia Marete Ploug Kirkegaard

Klintevej 18
9000 Aalborg

98 18 46 12
Email