Aalborg StiftPræster › Korshærspræst
Feedback

Korshærspræst

Kirkens Korshærs formål er at hjælpe mennesker i nød – mennesker der ofte har sociale problemer som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed tæt inde på livet.

Korshærspræsten

Korshærspræsten står til rådighed for sjælesorg, samtale og rådgivning. Hun har sin faste gang på arbejdsstederne i byen og tager derforuden på hjemmebesøg og sygebesøg samt foretager bisættelser af Kirkens Korshærs brugere efter ønske fra afdøde. Korshærspræsten er tillige arresthuspræst.

Den anden tirsdag i hver måned er der Korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirke med fællesspisning, gudstjeneste og kaffe.

Lena M. Bentsen

Julivej 30
9270 Klarup

24 40 62 04
Email