Aalborg StiftLiv + Tro › Kirken tilbyder lederuddannelse til unge
Feedback

Kirken tilbyder lederuddannelse til unge

KUL-uddannelse giver unge efter konfirmationen et værdifuldt fællesskab og mod til at prøve sig selv af.

19. januar 2017. Video: Christian French / Tekst: Kamilla Bøgelund Hansen

“Der skal være et tilbud for unge med interesse for kirken, også efter konfirmationen”, mener sogne- og ungdomspræst Kristian Brogaard, ansat i Abildgaard Kirke i Frederikshavn.

Med inspiration fra blandt andet Tyskland og Finland har han som den første præst i Aalborg Stift taget initiativ til at starte et såkaldt KUL-forløb. KUL står for Kirkelig UngdomsLeder, og uddannelsen henvender sig til unge fra konfirmationsalderen.

“Kirken gør rigtig meget for børn og pensionister – og mange steder også for børnefamilierne. Men efter min mening har kirken ikke et konkret tilbud til de unge efter konfirmationen, lyder det ifølge ungdomspræsten.

KUL er fællesskab

“Vi har i stiftet en tendens til at arrangere events, når vi vil appellere til de unge, og jeg mener KUL kan bidrage med noget helt andet,” siger Kristian Brogaard og forklarer:

“Ved at få lederuddannet gamle konfirmander får kirken nogle meget engagerede unge, der er motiveret for at være med til at udvikle kirken for den målgruppe, de selv er en del af. Og i mine øjne er det en meget bedre indgang end den, vi præster og kirkens øvrige personale har.”

For de unge er KUL et kvalitativt fællesskab, der giver mening.

“Det er rart at blive mødt af så mange forskellige mennesker og så føle sig så accepteret,” siger kursist Laura Bonde Holst og forklarer, at hun blandt andet har lært at håndtere forskellige situationer med forskellige grupper.

“Jeg føler, jeg får mere mod på at springe ud og sige jeg kan godt”, supplerer Rikke M. W. Christensen, som vil føje KUL-uddannelsen til sit CV.

KUL er altså ren win-win for både kirke og konfirmander, mener Kristian Brogaard.

“Det er vores mål, at de unge skal opleve fællesskab, at de har noget sammen med andre og at de er på linje med hinanden. Og jeg oplever, at der trods den store aldersspredning på holdet er en helt utrolig positiv stemning.”

I 2016 har 10 unge i alderen 14-18 år mødtes 21 torsdage i Abildgaard Kirke. Her har de modtaget undervisning gennem leg, teori og praktiske øvelser. Afslutningsvis har de været i praktik i kirken.

“De skal have lov til at gøre tingene anderledes. Måske vil man blive overrasket over, hvor meget de rent faktisk har fat i de kristne bærende elementer. Der skal være plads til at lave fejl, men også til at lave noget spændende, og de har et helt utroligt engagement.”

KUL i flere byer

Kristian Brogaard har taget tilløb til KUL gennem længere tid. Han har blandt andet været på studietur i udlandet, arrangeret workshop i stiftet og ikke mindst trukket på erfaringer fra sognepræst Carsten Andreasen, Hørby, som har udarbejdet undervisningsmateriale og kørt KUL som valgfag på den lokale friskole siden 2014.

I Tyskland fortsætter op mod 30 procent af konfirmanderne i kirken efter de er blevet konfirmeret. Og flere tusinde mødes hvert år på KUL-sommerlejr syd for Hamborg. Så der er et stort uudnyttet potentiale, mener ungdomspræsten.

I sommers deltog han og holdet på ungdomslejren i Tyskland sammen med et par andre danske hold på . KUL skyder nemlig frem flere steder i landet. I Herning sogn arbejder kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgård med KUL på første år. Og sognepræst Jonas Hennild, Munkebjerg kirke i Odense, har efter sommerferien startet KUL op som valgfag i den lokale folkeskole.

“Det kunne være en rigtig god mulighed, hvis skolerne ville være åbne for det,” mener Kristian Brogaard.

Nyt hold i marts 2017

Kristian Brogaard er nok primus motor, men langt fra alene om at køre KUL-forløbet i Abildgaard Kirke.

Heidi Lehm, som er kirkekulturmedarbejder, er uddannet pædagog og er både med til at tilrettelægge og undervise de unge. Også læreruddannede Mads Bang, som har været aktiv i sognet siden han blev konfirmeret, medvirker til realiseringen af KUL.

“Vi tager udgangspunkt i Carstens materiale og tilpasser det, så det passer bedre til os, og så deler vi undervisningen op imellem os, så det harmonerer med vores faglige kompetencer,” fortæller Kristian Brogaard.

De tre undervisere har efter en succesfuld første runde planlagt nyt hold til opstart den 30. marts.

“Vi håber på endnu større tilslutning næste gang, hvor de nyuddannede “KUL´er” kan være rollemodeller og selv spørge konfirmanderne om KUL kunne være interessant for dem. Og så kunne det være spændende, hvis KUL på sigt kan sprede sig ud i resten af stiftet,” slutter Kristian Brogaard.