Aalborg StiftLiv + TroPrædikener › Kirkeåret 2015-16
Feedback

Kirkeåret 2015-16

Sidste søndag i kirkeåret · 16.11.2016

Steen Sunesen, sognepræst i Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding pastorat
Matt. 11,25-30 – Jesu fryderåb

23. søndag efter trinitatis · 27.10.2016

Peder Christian Madsen, sognepræst i Skallerup-Vennebjerg-Mårup pastorat
Mark. 12,38-44 – Den fattige enkes gave

22. søndag efter trinitatis · 22.10.2016

Karen Søe Pedersen, sogne- og sygehuspræst i Vor Frue pastorat
Matt. 18,1-14 – Den største i Himmeriget, advarsel mod at bringe til fald og lignelsen om det vildfarne får

Alle Helgen · 04.11.2016

Inger Øeby Pedersen, sognepræst i Haverslev-Skræm-Bejstrup pastorat
Matt. 5,13-16 – Jordens salt og verdens lys

21. søndag efter trinitatis · 12.10.2016

Anders Jensen, sognepræst i Ansgars pastorat
Luk. 13,1-9 – De dræbte galilæere og det sammenstyrtede tårn og lignelsen om figentræet uden frugt

20. søndag efter trinitatis · 09.10.2016

Asger Hørving, sognepræst i Hunstrup-Østerild-Hjardemål pastorat
Matt. 21,28-44 – Lignelsen om de to sønner i vingården og om de onde vinbønder

19. søndag efter trinitatis · 02.10.2016

Helle Park Thorsen, sognepræst i Vejgaard pastorat
Joh. 1,35-51 – De første disciple kaldes

18. søndag efter trinitatis · 22.09.2016

Rikke Visby Wickberg, sognepræst i Kongens Tisted-Binderup-Durup pastorat
Joh. 15,1-11 – Det sande vintræ

17. søndag efter trinitatis · 15.09.2016

Christian Roar Pedersen, sognepræst i Hals pastorat
Mark. 2,14-22 – Levi kaldes til discipel og ung vin på nye lædersække

16. søndag efter trinitatis · 08.09.2016

Uffe Kronborg, sognepræst i Ansgars pastorat
Joh. 11,19-45 – Opvækkelsen af Lazarus

15. søndag efter trinitatis · 01.09.2016

Frits Erik Jensen, sognepræst i Harring-Stagstrup pastorat
Luk. 10,38-42 – Martha og Maria

14. søndag efter trinitatis · 26.08.2016

Ole Weinkauff Jakobsen, sognepræst i Bedsted-Grurup pastorat
Joh. 5,1-15 – Den syge ved Betesda dam

13. søndag efter trinitatis · 18.08.2016

Ruth Smed Folmersen, sognepræst i Hurup-Gettrup-Helligsø pastorat
Matt. 20,20-28 – Zebedæussønnernes ønske

12. søndag efter trinitatis · 14.08.2016

Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst i Skt. Hans-Skt. Olai pastorat, Hjørring
Matt. 12,31-42 – Træet og dets frugt og Jonastegnet

11. søndag efter trinitatis · 07.08.2016

Lena M. Bentsen, korshærspræst i Ansgars pastorat
Luk. 7,36-50 – Kvinden i farisæerens hus

10. søndag efter trinitatis · 31.07.2016

Lene Graarup, valgmenighedspræst i Vrå Valgmenighed
Matt. 11,16-24 – Veråb over Galilæas byer

9. søndag efter trinitatis · 26.07.2016

Henrik Bang-Møller, sognepræst i Skagen pastorat
Luk. 12,32-48 – Skatten i himlen og årvågne tjenere

8. søndag efter trinitatis · 15.07.2016

Peter Haandsbæk Jensen, frimenighedspræst i
Matt. 7,22-29 – Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

7. søndag efter trinitatis · 08.07.2016

Marie Kirketerp, sognepræst i Hjallerup pastorat
Matt. 10,24-31 Af Udsendelsestalen

6. søndag efter trinitatis · 30.06.2016

Johannes Kühle, sognepræst i Abildgård pastorat
Matt. 19,16-26 – Den rige unge mand

5. søndag efter trinitatis · 26.06.2016

Jens Christian Meldgaard, sognepræst i Vadum pastorat
Matt. 16,13-26 – Peters bekendelse Jesu forudsigelse af sin lidelse, død og opstandelse

4. søndag efter trinitatis · 16.06.2016

Lene Riger-Kusk, sognepræst i Gunderup-Nøvling-Gistrup pastorat
Matt. 5,43-48 – Om fjendekærlighed

3. søndag efter trinitatis · 11.06.2016

Ejnar Grønlund, sognepræst i Gunderup-Nøvling-Gistrup pastorat
Luk. 15,11-32 – Lignelsen om den fortabte søn

2. søndag efter trinitatis · 05.06.2016

Kirsten Munkholt, sognepræst i Tårs-Ugilt pastorat
Luk. 14,25-35 – Prisen for efterfølgelse

1. søndag efter trinitatis · 29.05.2016

John Kristensen, sognepræst i Lerup-Tranum pastorat
Luk. 12,13-21 – Lignelsen om den rige bonde

Trinitatis søndag · 22.05.2016

Thomas Ancher Uth, sognepræst i Brønderslev-Serritslev pastorat
Matt. 28,16-20 – Missionsbefalingen

2. pinsedag · 12.05.2016

Jens Jacob Kaufmann Jensen, provst i Øster Hassing pastorat
Joh. 6,44-51 Af Livets brød

Pinsedag · 13.05.2016

Gurli Møller Andreasen, sognepræst i Abildgård pastorat
Joh. 14,15-21 – Løftet om en anden talsmand

6. søndag efter påske · 05.05.2016

Finn Feilan, sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorat
Joh. 17,20-26 Af Jesu sidste bøn

Kristi Himmelfartsdag · 02.05.2016

Ingeborg Brun Sebbelin, sognepræst i Øster Hornum-Veggerby
Luk. 24,46-53 – Jesu himmelfart

5. søndag efter påske · 28.04.2016

Anna Sofie Bielefeldt, sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj pastorat
Joh. 17,1-11 – Jesu sidste bøn

4. søndag efter påske · 22.04.2016

Bart Kris Lieve Vanden Auweele , sognepræst i Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg pastorat
Joh. 8,28-36 – Jøderne og Abraham

Store Bededag · 18.04.2016

Helge Morre Pedersen, sognepræst i Albæk-Lyngså pastorat
Matt. 7,7-14 – Bønhørelse, den gyldne regel, den snævre port

3. søndag efter påske · 15.04.2016

Steen Sunesen, sognepræst i Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding pastorat
Joh. 14,1-11 – Vejen og sandheden og livet

2. søndag efter påske · 08.04.2016

Christian Bjørn Krüger, provst i Skalborg pastorat
Joh. 10,22-30 Af Den gode hyrde

1. søndag efter påske · 03.04.2016

Heine Lokjær Hansen, sognepræst i Nørre Tranders pastorat
Joh. 21,15-19 – Jesus og Simon Peter

2. påskedag · 22.03.2016

Niels Christian Scheel Lassen, sognepræst i Storvorde-Sejlflod pastorat
Joh. 20,1-18 – Jesu opstandelse

Påskedag · 22.03.2016

Anne-Mette Grønborg Sørensen, sognepræst i Thisted-Skinnerup pastorat
Matt. 28,1-8 – Jesu opstandelse

Langfredag · 22.03.2016

Henrik Busk Rasmussen, sognepræst i Hvorup pastorat
Luk. 23,26-49 – Korsfæstelsen, røverne på korset og Jesu død

Skærtorsdag · 22.03.2016

Niels Christian Kobbelgaard, domprovst i Budolfi pastorat
Joh. 13,1-15 – Fodvaskningen

Palmesøndag · 17.03.2016

Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst i Skt. Hans-Skt. Olai pastorat, Hjørring
Mark. 14,3-9 – Salvningen i Betania

Mariæ Bebudelse · 11.03.2016

Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Skt. Catharinæ pastorat, Hjørring
Luk. 1,46-55 – Marias lovsang

Midfaste · 26.02.2016

Karin Bräuner Mikkelsen, sognepræst i Ajstrup pastorat
Joh. 6,24-35[37] – Livets brød

3. søndag i fasten · 24.02.2016

Bodil Bolding Kristensen, sognepræst i Frederikshavn pastorat
Joh. 8,42-51 – Jøderne og Abraham

2. søndag i fasten · 21.02.2016

Benthe Kleon Jeppesen, sognepræst i Vedsted pastorat
Mark. 9,14-29 – Helbredelsen af drengen med den urene ånd

Septuagesima · 09.05.2016

Henrik Busk Rasmussen, sognepræst i Hvorup pastorat
Matt. 25,14-30 – Lignelsen om de betroede talenter

Helligtrekongers søndag · 01.01.2016

Asger Mørck, sognepræst i Hals pastorat
Matt. 2,1-12 – De vise mænd

Nytårsdag · 31.12.2015

Helle Rosenkvist, sognepræst i Lindholm pastorat
Matt. 6,5-13 – Om bøn og Fadervor

Juledag · 23.12.2015

Sara Dommerby Toft, sognepræst i Dronninglund-Dorf pastorat
Joh. 1,1-14 – Ordet

Juleaften · 21.12.2015

Line Vesterlund, sognepræst i Gerding-Blenstrup pastorat
Luk. 2,1-4 – Jesu fødsel

4. søndag i advent · 20.12.2015

Christian Roar Pedersen, sognepræst i Hals pastorat
Joh. 3.25-36 – Johannes Døbers sidste vidnesbyrd

3. søndag i advent · 10.12.2015

Hanne Munk, sognepræst i Oue-Valsgaard pastorat
Luk. 1,67-80 – Zakarias' lovsang

1. søndag i advent · 26.11.2015

Jessie Jørgensen, sognepræst i Vester Hassing pastorat
Luk. 4,16-30 – Jesus i Nazarets synagoge

Gennemse arkivet ved at vælge et kirkeår nedenfor, eller søg i databasen for at finde prædikener fra en specifik prædikant, søndag eller tekstrække.

Vælg et kirkeår:

Søg i databasen.