Aalborg StiftLiv + Tro › Prædikener
Feedback

Prædikener

Senest to dage før søn- eller helligdagen kan en prædiken skrevet af en af stiftets præster læses her. Prædikensamlingen blev etableret i 1998 og indeholder nu langt over 800 prædikener.

  • Se også videoserien Præstens Værksted med en samtale med en præst om næste søndags prædiken: