Aalborg StiftLiv + Tro2017Marts › Konfirmation står stærkt i Nordjylland
Feedback

Konfirmation står stærkt i Nordjylland

Konfirmationsprocenten er den laveste i ti år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men i Nordjylland bliver otte ud af 10 unge stadig konfirmeret.

2. marts 2017. Christian Roar Pedersen

Otte ud af 10 unge bliver konfirmeret i Aalborg Stift. Arkivfoto fra konfirmation i Lendum Kirke.

67,8 procent af Danmarks unge blev konfirmeret i 2016. Det er det laveste tal i ti år. Procenten har ellers ligget stabilt omkring 70 procent.

Biskop Henning Toft Bro mener, at skolereformen kan være en af forklaringerne:

“Med indførslen af heldagsskolen blev mange præster presset på tidspunktet for undervisningen. Hvor man før havde morgentimer, så man nu sene timer i stedet. Det kan have haft en indflydelse,” siger biskoppen.

Styrkelse af undervisningen i kirken

Biskoppen vil styrke kirkens undervisning, og derfor har stiftet oprustet den pædagogiske indsats ved at ansætte Anna Døssing Gunnertoft som religionspædagogisk konsulent for hele Nordjylland, og i domprovstiet i Aalborg har man ansat Benny Vindelev som pædagogisk konsulent for provstiets præster.

“Vi er opmærksomme på tidens særlige udfordringer, og vi ruster os til at tage dem op gennem forskellige tiltag som fx større konfirmandevents og efteruddannelse af præster indenfor det pædagogiske område. Vi har et godt og eviggyldigt budskab, og meget vil blive gjort, så vi bedre kan formidle det,” fortæller Anna Døssing Gunnertoft.

Aalborg Stift har næsthøjeste konfirmationsprocent

Biskoppen er glad for, at konfirmationen fortsat står stærkt i Aalborg Stift. Her blev 78,6 procent af de unge konfirmeret i 2016. Dermed ligger stiftet næsthøjest kun overgået af Ribe Stift.

“Det viser at folkekirken står stærkt i folks bevidsthed i Nordjylland. Det er meget glædeligt,” siger biskoppen.

Der er tale om en tilbagegang i Aalborg Stift i 2016, men man har i 2009 haft en endnu lavere procent på 78,4. Siden da vendte udvikling og i 2014 var procenten for Aalborg Stift oppe på 84,5.

Biskoppen håber udviklingen vender igen for stiftet.

Konfirmation

Konfirmation blev indført i 1736. I starten var den obligatorisk, og hvis ikke man havde bestået kundskabsprøven i forbindelse med konfirmationen, kunne man ikke blive gift. Konfirmationsattesten var forudsætningen for skudsmålsbogen, som fungerede som pas. Indtil Grundloven i 1849 var konfirmationen en forudsætning for borgerlige rettigheder. Den første ikke-kirkelige konfirmation fandt sted i 1915. (kilde: kristendom.dk )