Aalborg StiftLiv + Tro2017Februar › Næstekærlighed langt ud over sognegrænsen
Feedback

Næstekærlighed langt ud over sognegrænsen

“Som kristne og medmennesker er vi forpligtede på at hjælpe mennesker i nød”, mener Gitte Lykke Andersen, som leder Folkekirkens Nødhjælps indsamling i Brønderslev den 12. marts.

7. februar 2017. Tekst og foto: Kamilla Bøgelund Hansen

Alle mennesker er lige og fortjener et godt liv, mener Gitte Lykke Andersen, som på 7. år samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Her er Gitte sammen med Ben McFallen, som hun besøgte under en studietur i Malawi i efteråret.

I januar 2015 blev landsbyen James Village i det sydlige Malawi tilintetgjort efter en voldsom storm og oversvømmelse. De, der kunne, søgte op på hustage eller klatrede op i de omkringliggende akacietræer – for at undgå at blive revet med af strømmen. Andre måtte give fortabt. Først efter flere døgn trak vandmasserne sig, og byens overlevende kunne samles på et stykke bart land. Efter yderligere fem døgn kom en helikopter fra Folkekirkens Nødhjælp. I dag, halvandet år efter, har lokalbefolkningen stadig brug for hjælp til at genopbygge det, som var.

“Det er så vigtigt i forhold til vores kristne forståelse. Hvis ikke vi gør noget, så er der ingen, der gør noget. Jeg føler virkelig, jeg har et stort ansvar over for de mennesker, jeg har mødt – og på deres vegne at tage til Danmark for at bede om hjælp,” fortæller Gitte Lykke Andersen, sognepræst i Brønderslev og indsamlingsleder i Folkekirkens Nødhjælp.

Hun var i slutningen af oktober med Folkekirkens Nødhjælp i Malawi for at se effekten af det arbejde, nødhjælpsorganisationen her udfører i samarbejde med lokale partnere.

Rejsen blev et møde med barske klimaforhold og stor fattigdom, men også et overraskende møde med et folk, for hvem troen på Gud giver håb midt i al håbløsheden.

“Vi er svaret på deres bønner”

I den katastroferamte landsby møder Gitte Lykke Andersen byens pastor.

“Han fortæller mig, at de er taknemmelige over at være i live. Flodbølgen var naturens gang, livets ubarmhjertige vilkår. De tror på, at Gud er hos dem, og at Han hører deres bønner. De takker Gud for, at vandet trak sig tilbage, at Folkekirkens Nødhjælp sendte en helikopter, og de beder fortsat Gud om hjælp til at komme videre. At vi kom på besøg, så de også som Guds svar på deres bønner. Det rørte mig dybt,” fortæller den nordjyske sognepræst tydeligt bevæget.

Som præst oplever hun ofte, at danskere, der har været ude for en tragedie, mister troen og bebrejder Gud dét, der er sket.

“Gud hørte ikke mine bønner, jeg tror ikke på, Han er med mig, hører jeg typisk. Det er ret tænkevækkende, at malawianernes tro er så dyb på trods af det, de har været igennem.”

“Jeg følte mig ydmyg”

Vandet presser sig på i øjenkrogen, når hun tænker tilbage på besøget, hvor hun og de øvrige rejsedeltagere også var inviteret til lokal gudstjeneste. Her fik hun æren af at starte gudstjenesten med en bøn.

“Jeg blev meget berørt og følte mig ydmyg over at sidde foran mennesker, der har mistet alt, men som alligevel har deres fulde tillid til Gud – og til, at deres bønner bliver hørt. Jeg fik følelsen af, at jeg skulle lære noget af de her menneskers stærke tro. Det prikker til mig. Jeg har stor respekt for deres intense fromhedsliv.”

Oplevelserne i Malawi står i skarp kontrast til hverdagen hjemme i Brønderslev.

“Det berørte mig meget at opleve mennesker, der stort set ingenting ejer og som alligevel er yderst taknemmelige for det lidt, de har. Herhjemme oplever jeg et utal af mennesker, der er utaknemmelige, og det på trods af, at de har alt!”

En vigtig forskel

Gitte Lykke Andersen har samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp i flere år, men fra i år har hun overtaget posten som sognets indsamlingsleder. Det er baggrunden for, hun blev inviteret med på studieturen. På den måde fik hun med egne øjne mulighed for at se, hvad de indsamlede midler bliver brugt til.

Ud over konkret katastrofehjælp så hun og de øvrige rejsedeltagere også et projekt, der hjælper bønder med at organisere og øge deres produktion af afgrøder. To øvrige projekter havde fokus på at oplyse og støtte kvinder, der lever et liv med hiv.

“Det har været spændende at opleve, hvordan Folkekirkens Nødhjælp er med til at ændre og udvikle de herskende samfundsmønstre. De er helt sikkert med til at gøre det nemmere for de næste generationer, gennem oplysning og bedre uddannelse. Hvis bare én eller to kan få sig en uddannelse, kan de bidrage til at gøre en vigtig forskel.”

Folkekirken må ikke spille fallit

“Folkekirkens Nødhjælp er en organisation, som hviler på det kristne menneskesyn. Jeg mener, at vi som kristne og medmennesker er forpligtede på at hjælpe hinanden. Derfor støtter jeg op om den årlige indsamling,” siger Gitte Lykke Andersen, for hvem det er en drivkraft at arbejde for lighed mellem mennesker.

“Som præst og som kristent medmenneske er det vigtigt for mig at være et godt eksempel over for blandt andre sognebørn og konfirmander. Ved sogneindsamlingen kan vi helt konkret og i fællesskab vise næstekærlighed”, slutter hun med opfordring til at flere melder sig som indsamler søndag den 12. marts på www.blivindsamler.dk