Aalborg StiftLiv + Tro2016November › Kan kærlighed måles?
Feedback

Kan kærlighed måles?

I denne og næste uge debatterer over 800 nordjyske gymnasielever livets største spørgsmål med anerkendte forskere inden for religion, filosofi og naturvidenskab.

17. november 2016. Tekst: Kamilla Bøgelund Hansen / Foto: Christian Roar Pedersen

Hvad er meningen? er et helt nyt tværfagligt forløb i Folkekirkens Hus målrettet elever i 2. og 3.g. 880 elever er tilmeldt, mens 300 står på venteliste.

Gennem foredrag og workshops bliver eleverne udfordret til at diskutere og besvare nogle af livets store spørgsmål. Formålet er at give de unge forskellige tilgange til at reflektere over dét at være menneske.

“Menneskelivet er en så kompleks størrelse, at der kræves flere udtryksformer for at tolke det, og her kan både naturvidenskab og religionsvidenskab byde ind og måske ovenikøbet supplere hinanden”, fortæller religionspædagogisk konsulent i Aalborg Stift, Anna Døssing Gunnertoft, som har været med til at udvikle projektet.

Resultat af nyt samarbejde

Forløbet udbydes i et samarbejde mellem fire nordjyske gymnasier, Aalborg Universitet og Aalborg Stift.

“I kirken er vi eksperter i eksistentielle spørgsmål og kan bidrage med ét sprog, mens naturvidenskaben har et andet. Vi håber samspillet kan få eleverne til at reflektere over mening på et højt fagligt niveau”, forklarer Anna Døssing Gunnertoft.

Fra rektor på Aalborg Universitet lyder det:

“Som naturvidenskabeligt menneske ønsker jeg at sætte fokus på det at skabe mest mulig mening ud af dette ene liv i erkendelsen af netop kun at have dette ene. Hvor religion giver en udvej fra det endelige, er sandheden enkel for mig. Sandheden er, at mennesket er en del af et naturligt kredsløb, der har det ene formål at etablere DNA til efterkommere”, forklarer Per Michael Johansen.

Gentages i 2017

Alle gymnasier i Aalborg Stift er blevet inviteret til at deltage og interessen har været overvældende. 880 er tilmeldt, mens mere end 300 er på venteliste. Arrangørerne har derfor besluttet at gentage forløbet i efteråret 2017.

Projektet er udarbejdet og finansieret af Hasseris Gymnasium, Hjørring Gymnasium & HF, Fjerritslev Gymnasium, Thisted Gymnasium og Aalborg Stift i samarbejde med Aalborg Universitet. Dertil har Folkekirkens Udviklingsfond bidraget med 300.000 kr. i støtte.

Forløbet er tilrettelagt, så gymnasierne kan bruge det enkeltfagligt, tværfagligt eller som AT-projekt. Efter deltagelse får elever og lærere via et virtuelt ressourcerum adgang til dagens materiale samt input til videre arbejde. Se mere på www.hvadermeningen.nu