Aalborg StiftLiv + Tro2016Juni › 800.000 til kalkmalerier
Feedback

800.000 til kalkmalerier

Kalkmaleriudsmykning i Vesterø kirke på Læsø får økonomisk støtte til restaurering. Se de bevaringsværdier malerier her.

1. juni 2016

Foto: Niels Clemmensen

Kirkeistandsættelsesordningen har netop udpeget de seks kirker, der i år modtager penge til istandsættelsesprojekter for i alt ca. 6,2 millioner kroner. Vesterø kirke på Læsø er én af dem og modtager i alt 817.236 kroner, oplyser Kirkeministeriet.

Pengene skal gå til istandsættelse af kirkens kalkmaleriudsmykning, som vurderes til at have betydelig kunst- og kulturhistorisk værdi nationalt. Der har tidligere været forsøgt en bevaringsindsats, som ikke var hensigtsmæssig, og hvor der skete uoprettelige tab. Derfor er genrestaureringen stærk nødvendigt, lyder det blandt andet i begrundelsen.

Vesterø kirke ligger i Aalborg Stift, og her på hjemmesiden finder du både historie og billeder fra kirken Se fotos af de smukke kalkmalerier i Vesterø Kirke her.

Ud over Vesterø kirke får også Broager kirke i Sønderjylland, Havnelev kirke på Stevns, Ore kirke på Fyn, Rise kirke i Sønderjylland og Ørbæk kirke på Fyn midler til istandsættelse.

Kirkeistandsættelsesordningen udvælger hvert år restaureringsprojekter i samarbejde med Kirkeministeriet og Nationalmuseet. Baggrunden for ordningen er, at der i Danmark er cirka 1700 middelalderkirker, hvor vedligeholdelse og sikring for eftertiden er en ressourcekrævende og bekostelig affære.

Læs uddrag fra begrundelsen her:

Vesterø kirke har senromansk kor og skib, sengotisk tårn og et våbenhus fra 1885. Skibet har bjælkeloft, men koret er overhvælvet og dekoreret med en enestående kalkmaleriudsmykning udført af det såkaldte Sæbyværksted i perioden 1500-1536, men yderste usædvanligt også for dette værksted med De hellige Tre Konger dels samlet i tilbedelsen af barnet, dels hver for sig, rejsende med deres følge på vej mod stjernen over Bethlehem. Ifølge forundersøgelsen af malerierne er disse for det første umiddelbart behandlingskrævende, hovedsageligt på grund af de alvorlige saltudfældninger, der dog er begrænset til flige og buer. Dertil kommer, at de fremstår stærkt misfarvede pga. tidligere restaureringers forsøg med tonekalk etc. Det er undersøgelsens konklusion, at projektets sluttelige anbefaling for en fremtidig behandling har højeste prioritet, dvs. at der skal iværksættes en bevaringsindsats indenfor en meget kort tidshorisont, såfremt der ikke skal ske tab af malerier med betydelig kunst- og kulturhistorisk værdi, og det tilføjes, at der partielt allerede er sket uoprettelige tab. Vesterø kirke har en oplagt regional værdi, og den unikke Helligtrekongersudsmykning må ubetinget tillægges en også national værdi. Maleriernes genrestaurering er stærkt nødvendig, og med gennemførelsen af det ønskede projekt er der således tale om et arbejde, der fortjener at blive støttet.