Aalborg StiftKirker › Klim Valgmenighedskirke
Feedback

Klim Valgmenighed

Oversigt · Historie · Skib · Kor · Alterbillede · Døbefont · Prædikestol