Aalborg StiftKirkerTversted kirke › Prædikestol
Feedback

Tversted kirke: Prædikestol

I en synsprotokol fra 1639 står der at læse, at “der var ingen prædikestol i kirken, men kun et stykke gammel mur, som præsten stod på”.

Førstelærer R.C. Rasmussen beskriver prædikestolen i en artikel fra 1962, der handler om den store restaurering af kirken i 1938:

Den er ret primitiv i sin udførelse, og da den var overdækket med en grøn farve ligesom kirkestolene, var den ikke nogen særlig pryd for kirken, og den daværende sognepræst talte med arkitekten og menighedsrådet, om vi ikke måtte få en mere passende prædikestol. Imidlertid havde et af rådets medlemmer opdaget, at når solen skinnede ind på prædikestolen, kunne han se omridsene af et eller andet, måske et tildækket maleri, udtalte han. Nationalmuseets maler, der var til stede, blev interesseret, og et besøg i kirken bekræftede formodningen. Maleren fik lov at afdække flere lag maling i en af fyldingerne, og det viste sig snart, at det var evangelisten Lukas med rød kjortel. Ved ekstrabevilling fik maleren tilladelse til at afdække hele prædikestolen og resultatet har siden kunnet ses. Den gamle stol gemte de fire evangelister og oven over disse fremkom et skriftord fra Jeremiasbogen: “Er ikke mit ord som ild, lyder det fra Herren og som en hammer, der kan sønderslå” Jer. 23,29.

Billederne ligner meget nogle billeder, der tidligere var opsat på altertavlen, og som er dateret til 1724. Noget kunne således tyde på, at prædikestolen er opsat ved samme lejlighed.