Aalborg StiftKirkerTversted kirke › Kor og altertavle
Feedback

Tversted kirke: Kor og altertavle

Oversigt · Historie · Skib · Kor og altertavle · Prædikestol · Døbefont · Gravsten · Kirkeskib · Billedsten

Altertavlen, der stammer fra omkring 1600, blev grundigt restaureret i 1938. Bag adskillige lag egetræsmaling og andre lag maling fandt man de oprindelige farver. Nogle vers og skriftord er fundet. Andre er føjet til. Hvad der er ny og gammel tekst, fremgår af stavemåden.

Alterbilledet er et maleri af Anker Lund: Kristus og disciplene i Emmaus, 1884.

På topstykket ses Kristi monogram JHS omgivet af to engle med udbredte vinger.

Topstykket bæres af fire søjler, hvorpå der er udskåret menneskeskikkelser, to par, med gyldne kranse på hovedet.

Feltet mellem de to par hermer: “Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, skal leve, om han end dør”, Johs. 11,25.

Øverste fyldning af midterstykket: “Seyer Jesus har erlanget for ald Verdens syndig Folch – Lyche derfor på din Reyse! Vær hos Faderen vor Tolch”.

Sidestykket til venstre: “Renoveret” og til højre: “1724”.

Sidestykket til venstre for maleriet: “Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.” Johs. 6,35.

Sidestykket til højre for maleriet: “Mit Kød er sand Mad og mit Blod er sand Drikke. Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig og jeg i ham.” Johs. 6,55-56.

Fodstykket til venstre: “See, her er Guds Søn, det sande Lam, som bar ald Verdens Synd og Skam”.

Fodstykket i midten: “Så knæler hos Guds Alter-Fod hos Jesus os Gjæst-Byder. Sit sande Legeme og Blod til Pant hand os her yder.”

Fodstykket til højre: “Os Livet og Opstandelsen gaf Jesus Siælens beste Ven.”