Aalborg StiftKirkerTversted kirke › Historie
Feedback

Tversted kirke: Historie

Kirken består af romansk skib og kor. Skibet har en forlængelse mod vest, som er opført af genanvendte kvadersten og teglsten. I en synsprotokol fra 1639 omtales forlængelsen som ny: det stykke af kirken, »som for en tid forleden blev bygget af ny.« Murene er omsat sikkert i flere omgange.

Ingen oprindelige vinduer er bevaret. I korets østgavl er indsat en vinduesoverligger. Norddøren, der er udvidet, anvendes endnu. Våbenhuset er af nyere dato, men erstatter et ældre.

Den øverste del af vestgavlen afsluttes med en kam i barokstil. Her findes navnetrækket A.N.E.B. Det hentyder muligvis til familien Brøndlund, der i slutningen af 1600-tallet var ejere af herregården »Nørre Elkjær«. Under navnetrækket står årstallet 1787. Det refererer muligvis til gavlens opførelse. Hvad bogstaverne PR øverst oppe hentyder til, vides ikke. Den svungne gavl genfindes i flere kirker i det nordlige Vendsyssel: Volstrup, Skt. Catharinæ, Hjørring, Bjergby, Mygdal, Ugilt og Åsted.

Kirkeklokken bærer indskriften: »ihesvs nasarenvs rex ivdeorvm anno dni MDXII« – Jesus Nazaræeren, jødernes konge, Herrens år 1512.