Aalborg StiftForsiden › Om hjemmesiden
Feedback

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside blev lanceret den 1. september 2011, og den erstatter den hidtidige hjemmeside, der blev oprettet i 1998.

Webudvikling

Hjemmesiden er udarbejdet af


Baggrund for logo

Logoet er udviklet på baggrund af bispeseglet – se illustrationen herunder. Det er gjort ud fra et ønske om at markere en forbindelse mellem bispeembedet og de kirkelige aktiviteter i stiftet. Et stift er både en administrativ enhed med biskoppen som øverste chef og et geografisk område med en mængde kirkeliv. Denne dobbelthed afspejles både ved brugen af logoet og ved hjemmesidens opdeling i sektioner.

Udviklingen fra bispesegl til logo. Fra venstre: 1) Rentegning af bispesegl. 2) Centrale elementer identificeres. 3) Det simple logo bevarer seglets betydning.


Håndtering af personlige oplysninger

Som hovedregel indsamler Aalborg Stifts hjemmeside ingen personoplysninger. En undtagelse er tilmelding til nyhedsbreve.

Alle indsamlede oplysninger af personlig art bliver behandlet fortroligt. Ingen af de indsamlede oplysninger bliver brugt til andet formål end det, der fremgår heraf, ligesom de heller ikke bliver givet videre til tredje part.