Aalborg StiftFamiliestøtte › Bliv frivillig
Feedback

Bliv frivillig

Bliv frivillig

Center for Folkekirkens Familiestøtte rækker hånden ud til mange forskellige familier med børn i forskellige aldre. Vi har derfor brug for mange forskellige frivillige; både mænd og kvinder.
Har du lyst til at hjælpe familier, der har brug for hjælp i hjemmet?
Er du god til at lytte?
Har du lyst til at hjælpe en familie med at få bedre overblik og struktur på dagligdagen?
Er du god til at opmuntre andre?
Har du lyst til at tale med forældre om udfordringerne i en børnefamilie?
Kan du nikke ja til nogle af disse spørgsmål, og har du tid og lyst til at være med, så hører vi meget gerne fra dig.

Hvad kan du som frivillig hjælpe med?

Der er mange typer af opgaver som frivillig. Uanset opgaven er det vigtigt at huske på, at den frivilliges hjælp er hjælp til selvhjælp for familien.
For at læse mere om mulige hjælpeopgaver se her

Krav til frivillige

Vi stiller ikke krav om uddannelsesmæssige faglige kompetencer. Vi er derimod interesserede i at få en god snak om dine personlige evner og erfaringer.
Vi stiller krav om, at alle frivillige har en ren børneattest. Ligeledes sigter vi efter, at alle frivillige er villige til at binde sig som frivillig i mindst et år. Dette gør vi af hensyn til familierne, som ofte har brug for stabilitet over længere tid.
Vi forventer naturligvis ikke, at du er i stand til at hjælpe med alle typer af opgaver. Der vil blive indgået aftale med dig om hvilke typer opgaver, du brænder for at være med til at sætte fokus på i hjemmene – ud fra de interesser, erfaringer og kompetencer, du har.
Vi ønsker frivillige, som ud over at bruge af deres tid i hjemmene, også er indstillet på deltage i supervision samt møder med andre frivillige i lokalområdet.

Introduktionskursus

For at blive frivillig skal du på et introduktionskursus, som forløber sig over to hverdagsaftener.

Hvordan bliver jeg frivillig?

Ønsker du at blive frivillig, er du velkommen til at kontakte koordinatoren i dit lokale område her.

Hvad kommer der til at ske

Når du har rettet henvendelse til koordinatoren, vil koordinatoren invitere dig til en samtale med henblik på at høre om dine tanker, forventninger og motivation for at blive frivillig. Derefter vil du blive inviteret på et introduktionskursus. I dagene efter kurset vil du og koordinatoren have en opfølgende samtale, hvor det bliver klart, om både du og koordinator fortsat ønsker et samarbejde som frivillig i Center for Folkekirkens Familiestøtte.
Dette møde vil i så fald afsluttes med en samarbejdsaftale, som begge parter underskriver. En samarbejdsaftale forudsætter naturligvis en ren børneattest.
Når du er godkendt som frivillig, er du med i den lokale gruppe af frivillige. Hvor hurtigt du får kontakt til en familie, afhænger af hvilke familier, der aktuelt søger hjælp. Det er vigtigt, at der fokuseres på at lave et godt match.