Aalborg StiftBiskoppen › Nye præster kan begynde her
Feedback

Nye præster kan begynde her

Biskoppen og provsterne har udgivet folderen »Intro til nye præster i Aalborg Stift« som en håndsrækning til nyuddannede præster.

29. april 2013. Af NIels Clemmensen

»Som ny præst kan det føles overvældende at stå alene som ansvarlig for gudstjenester og kirkelige handlinger og skulle samarbejde med kolleger, menighedsråd og medarbejdere,« konstaterer biskop Henning Toft Bro i indledningen.

Det er baggrunden for folderen, der på 20 sider gennemgår de vigtigste af en præsts opgaver og samarbejdsrelationer.

Teksten er undervejs forsynet med faktabokse med redegørelse for det pågældende regelgrundlag og med henvisning til yderligere informationer – links i pdf-udgaven af folderen.

Folderen er endvidere tænkt som udgangspunkt for en række samtaler mellem provsten og den nyuddannede præst i det første ansættelsesår.

Præster, der ikke er helt nye længere, kan dog også læse med og få et og andet genopfrisket.