Aalborg StiftBiskoppen2017 › Sognepræst til Støvring-Gravlev Pastorat søges
Feedback

Sognepræst til Støvring-Gravlev Pastorat søges

Ansøgningsfrist den 10. april.

21. marts 2017

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Støvring-Gravlev Pastorat (består af de tre sogne – Støvring, Gravlev og Sørup) i Aalborg Stift ledig.

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, til stillingen er knyttet 50% bistandsforpligtelse til Skole-Kirkesamarbejdet i Rebild provsti.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 21. marts 2017
Udløber: 10. april 2017