Aalborg StiftBiskoppen2017 › Sognepræst søges til Aarestrup-Haverslev Pastorat
Feedback

Sognepræst søges til Aarestrup-Haverslev Pastorat

Ansøgningsfrist den 3. april.

14. marts 2017

Stillingen som sognepræst i Aarestrup-Haverslev Pastorat i Aalborg Stift er ledig med udgangen af juni måned 2017.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er til stillingen knyttet en forpligtelse med bistand i Øster Hornum-Veggerby pastorat i et omfang på 25% af fuldtidsbeskæftigelse.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Haverslevvej 111, Aarestrup, 9520 Skørping.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 14. marts 2017
Udløber: 3. april 2017